Strona Główna Strona Główna
 
STRONA GŁÓWNA

 

..:: Nagroda dla żołnierzy NSR - 2000 zł ::..
..:: Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy ::..
..:: Kwalifikacje do służby zawodowej ::..
..:: Kwalifikacje do NSR ::..
..:: Służba przygotowawcza ::..
..:: Nowe formularze w ePUAP ::..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pismo Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do żołnierzy rezerwy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Wojskowa Komenda Uzupełnień jest terenowym organem wykonawczym
Ministra Obrony Narodowej
w sprawach operacyjno - obronnych i rządowej administracji niezespolonej

Wojskowi komendanci uzupełnień wykonują w szczególności zadania z zakresu:

1.       Zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

2.       Administrowania rezerwami osobowymi.

3.       Świadczeń na rzecz obrony.

4.       Współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

5.       Rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

6.       Udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.

7.       Promocji obronności i służby wojskowej.

 

Zadania te realizujemy na terenie 4 powiatów:
- sandomierskiego,
- opatowskiego,
- staszowskiego,
- ostrowieckiego.
 

Kadra kierownicza komendy 


 

 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień

ppłk mgr inż. Krzysztof LEŚNIAK

 

Szef Wydziału - Zastpęca
Wojskowego Komendanta Uzupełnień

 mjr mgr inż. Janusz BŁĄDEK
 
 
Szef
Wydziału Rekrutacji
 mjr dypl. inż. Zbigniew TURCZYNIAK
 


 

Sztab Generalny
Wojska Polskiego

Ministerstwo Obrony
Narodowej

Inspektorat Wsparcia
Sił Zbrojnych

Wojewódzki Sztab
Wojskowy
w Kielcach


 

 INFORMACJE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję elektroniczną dla osób, które podadzą pełne dane osobowe:

 • imię i nazwisko;
 • imię ojca;
 • rok urodzenia;
 • miejsce stałego zameldowania;
 • zamieszkują na terenie administrowanym przez WKU w Sandomierzu Suw
 • Osoba odpowiedzialna za realizację i utrzymanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi kombatantów, byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy nie podlegających obowiązkowi służby wojskowej na administrowanym terenie:

  Godziny przyjęć interesantów:

  • od poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 15:00, pok. 7

  Statystyki:


  Liczba odwiedzin: Gości na stronie: