Strona Główna Strona Główna
Terminy i miejsca kwalifikacji
 
2014-11-03 09:21:08
Kwalifikacje wojskowe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych -Brygada Zmechanizowana w Szczecinie

Informujemy, że od 18 listopada 2014r. 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie,
ul. Wojska Polskiego 250
będzie prowadzić kwalifikacje wojskowe dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje będą prowadzone dwa razy w miesiącu:

w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.

W miesiącu listopadzie kwalifikacje wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Na kwalifikacje przyjmowani będą :

  • żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
  • żołnierze NSR z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych.


Kandydat NSR powinien posiadać przy sobie:

  • kserokopię kontraktu,
  • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych;
  • kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych.

Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.

Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać:

  • dowód osobisty, książeczkę wojskową;
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z WF;
  • strój sportowy;
  • przybory do pisania.